Site content

Kurzy potápania

 

Discover Scuba Diving

Pod dohľadom profesionálneho inštruktora si vyskúšate použitie potápačského výstroja a vychutnáte si beztiažový stav. Jediné, čo potrebujete je chuť skúsiť to! Miesto potápania: Dahab Egypt – Lighthouse reef. Popis: Potápanie v súčasnosti predstavuje veľmi pestrú škálu činností človeka vo vodnom prostredí. Je to šport aj namáhavá práca, ale tiež koníček, či dovolenkové rozptýlenie. Program: Pred absolvovaním ponoru je potrebné vyplniť prihlášku na ponor. Po zaškolení inštruktorom sa presuniete k bazénu, alebo otvorenej vode kde prebehne samotný ponor. Ponárate sa do hĺbky: 7 metrov. Podmienky: Minimálny vek potápača je 8 rokov

40 EUR

Open Water Diver

elé potápačské dobrodružstvo začína práve tu… a začína vo vode, v začiatočníckom kurze PADI Open Water Dive (OWD). Štandardný kurz PADI Open Water Diver sa skladá z 5 teoretických modulov. Pri samoštúdiu môžete využiť CD alebo DVD formu manuálu. Mimo to Vám poskytneme individuálne teoretické konzultácie podľa potreby v akomkoľvek množstve. Po teórii ihneď nasledujú 4 bazénové ponory, na to vyuzivame oblasť priamo pred Lighthouse dive centrom , kde sa nachádza Lighthouse reef na pravej strane je oblast vyznačená lanami zabespečujúca ochranu, s plitkou vodou asi 2m. Po úvodných ponoroch nasledujú 4 ponory na otvorenej vode pod dohľadom inštruktora a jeho asistentov, takže ste už od prvej chvile v nadhernom morskom prostredi s viditeľnosťou až 50m.

250 + 90 EUR

Advanced Open Water Diver

Základ pokračujúceho potápačského vzdelávania tvorí kurz pokročilého potápania – PADI Advanced Open Water Diver . Ide o ultimatívny zážitok. Až v tomto kurze sa stanete naozajstný samostatný potápač, ktorý sa vie pod hladinou adekvátne zachovať v mnohých rôznych podmienkach. Tento kurz nadväzuje na teoretické znalosti a praktické zručnosti získané v začiatočníckom kurze PADI Open Water Diver . Zväčša kurz trvá tri dni, počas ktorých sa absolvuje päť ponorov. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je dostatočné praktické zvládnutie jednotlivých ponorov.

200 + 90 EUR

Emergency First Response

Kurz je určený všetkým záujemcom o dokonalé zvládnutie techník kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci, hlavne pre potápačov (podmienka pre absolvovanie potápačského kurzu potápača záchranára – PADI Rescue Diver kurzu). Cieľom kurzu kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci – Emergency First Responder je naučiť záujemcov: posúdiť núdzovú situáciu, správne použiť ochranné prostriedky, správne vykonať kontrolu reakcie postihnutého podaním prehlásenia respondera, poklepaním, zatrasením. Stisnutím ramena alebo paže upútať pozornosť postihnutého.

90 + 35 EUR

Rescue Diver

Kurz “PADI RESCUE DIVER” je záchranárskym špeciálnym kurzom, ktorý je určený pokročilému potápačovi a ponúka mi rozšírenie schopností, vedomostí a zručností v oblasti záchrany potápača pod vodou alebo na hladine jednak ako individuálneho záchrancu a jednak ako záchrany v záchranárskom alebo potápačskom tíme. Kurz je dôležitý krok vo vývoji potápača, bezpečnosti potápania a zásadným spôsobom prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti počas ponoru, bezpečnosti potápačského tímu, eliminácií rizík a v zvyšovaniu dôvery k schopnostiam potápača záchranára. Je tiež dôležitou požiadavkou pre ďalší profesionálny výcvik napríklad pre kurzy Majster potápania (Dive Master) a Inštruktor pre potápanie.

255 + 90 EUR

Divemaster

Chcete riadiť ponory alebo riadiť výlety za potápaním, pre splnenie týchto predpokladov je nevyhnutné aby ste sa stali PADI Dive Mastrom. Divemaster je profesionálna trieda potápača – vodcu. Výukový program je určený k tomu, aby zaistil zodpovedný výcvik tým osobám, ktorý si prajú dohliadať na rekreačných potápačov. Ako kvalifikovaný Dive Master môžte organizovať ponory pre certifikovaných potápačov a ste certifikovaný ako medzinárodný potápač. DM môže viesť, sprevádzať a asistovať pri všetkých kurzoch potápania na otvorenej vode a môže riadiť potápačský výcvik za priameho dohľadu kvalifikovaného Inštruktora.

600 + 350 EUR

Referral course

Základní potápačský kurz Open Water Diver se skládá z troch částí : teoretická výuka, tréning v bazéne a tréning na volnej vode. Prve 2 části možete absolvovat v Bratislave a kurz dokončit pri svojej dovolenke v Dahabe – v teplých a priezračných vodách Červeneho mora.

180 + 90 EUR

Nejčastější dotazy

Kliknutím sem získate najčastejšie otázky.

Dahab térkép

Akcie a newsletter